газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай

газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааг 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 11.00 цагт товлож ЗДТГ-ын Иргэний нээлттэй танхимд нээлттэй явуулсугай. Дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх газрын байршил, хэмжээ, гэрчилгээний анхны үнийг 1-р хавсралтаар баталсугай. дэлгэрэнгүй

 

цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулж явуулах тухай

Цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулж явуулах тухай 

Монгол Улсын Цэргийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2, 12.3, 12.5, 16 дугаар зүйлийн 16.2, 16.3, Засгийн газрын 2017 оны 51 дүгээр тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/514 тоот захирамжуудын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулүийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэсглэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:  захирамжийг энд дарж үзнэ үү

Мал вакцинжуулах тухай

Мал вакцинжуулах тухай захирамжийг энд дарж үзнэ үү

Амьсгалын замын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

Амьсгалын замын цочмог томуу, томуу төст өвчлөл улсын хэмжээнд нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан. Захирамжийг энд дарж үзнэ үү

Зөвлөл байгуулах тухай

Сумын Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. энд дарж үзнэ үү

Нэг цэг

2016 онд ил тод байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөө

Төрийн байгууллагуудын хэмжээнд шударга ёс ил тод байдлыг хангах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын 2016 оны төлөвлөгөөг эндээс үзнэ үү.

Зар мэдээ

Газар эзэмших, ашиглах нээлттэй дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна

дуудлаг худалдааны хэлбэр -нээлттэй 

дэнчингийн хэмжээ, дэнчин тушаах дансны дугаар - газрын үнийн 10% дэлгэрэнгүйг 

Тендэр төсөл

гудамж, талбайн гэрэлтүүлэгийн нээлттэй тендерийн зар

ЗДТГ-ын орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр сумын төв, гудамж хорооллуудад гэрэлтүүлэг суурилуулахаар 19,5 сая төгрөгийн нээлттэй тендер зарлаж байна. Оролцох хүсэлтэй иргэдийн бүлэг ЗДТГ, ЗДОрлогч Б.Төрбаттай уулзна уу. 2017.03.29

Өргөдөл гомдол

ЦЭЭЛ СУМЫН ЗДТГ-Т 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦЭЭЛ СУМЫН  ЗДТГ-Т 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Style Setting

Fonts

Direction