Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай ЗДТГ-ын даргын тушаалыг энд дарж үзнэ үү

 

Сумын ЗДТГ-ын орон тоо, цалингийн санг батлах турхай

Сумын ЗДТГ-ын 2017 оны бүтэц, орон тоог батлах тухай тушаалыг энд дарж үзнэ үү

авто машин худалдах тухай

Актлагдсан "Ланд-80" маркийн суудлын авто машиныг худалдах тухай тушаалыг энд дарж үзнэ үү                     

ажлын хэсэг байгуулах тухай

ЗДТГ-ын бүтэц, орон тооны өөрчлөлт, албан ажлын шаардлагаар ажлаас чөлөөлөгдсөн, халагдсан, хууль ёсны чөлөөтэй байгаад эргэн орсон төрийн албан хаагчдын ажлыг хүлээлцэх ажлын хэсгийн тушаалыг энд дарж үзнэ үү 

тэмцээн зохион байгуулах тухай

Улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан уламжлалт хөтөлбөрийн дагуу ЗДТГ-аас "Дээс тоглогч" хүүхдийн уралдаан тэмцээний тушаалыг энд дарж үзнэ үү

Нэг цэг

2016 онд ил тод байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөө

Төрийн байгууллагуудын хэмжээнд шударга ёс ил тод байдлыг хангах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын 2016 оны төлөвлөгөөг эндээс үзнэ үү.

Зар мэдээ

Газар эзэмших, ашиглах нээлттэй дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна

дуудлаг худалдааны хэлбэр -нээлттэй 

дэнчингийн хэмжээ, дэнчин тушаах дансны дугаар - газрын үнийн 10% дэлгэрэнгүйг 

Тендэр төсөл

гудамж, талбайн гэрэлтүүлэгийн нээлттэй тендерийн зар

ЗДТГ-ын орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр сумын төв, гудамж хорооллуудад гэрэлтүүлэг суурилуулахаар 19,5 сая төгрөгийн нээлттэй тендер зарлаж байна. Оролцох хүсэлтэй иргэдийн бүлэг ЗДТГ, ЗДОрлогч Б.Төрбаттай уулзна уу. 2017.03.29

Өргөдөл гомдол

ЦЭЭЛ СУМЫН ЗДТГ-Т 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦЭЭЛ СУМЫН  ЗДТГ-Т 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Style Setting

Fonts

Direction