Сумын Соёлын төвийн дэргэд хичээллэж байгаа дугуйлангийн судалгаа

ЕБС-ийн хүүхдийн тоо 430.үүнээс Соёлын төвийн дэргэдэх дугуйланд хамрагддаг 32. эрэгтэй 20, эмэгтэй 12.

Дууны дугуйлан 4

Бүжгийн дугуйлан 16

 Үндэсний хөгжим 12

 

Номын сангаар үйлчлүүлэгч хүүхдийн тоо 404. Үүнд эрэгтэй 222, эмэгтэй 182.

Уншигчийн карт нээлгэсэн 404, нээлгээгүй сурагч 26.

Сурах бичиг 1948

Уран зохиол 1760.

Үлгэр 1810

Гадаад хэл 219

Сургалтын гарын авлага 320

Бусад 1250

Ном уншдаг байсан хүүхэдийн тоо  210, Ном хөтөлбөр хэрэгжснээр нэмэгдэж уншдаг болсон хүүхэд 220

Тэмдэглэл хөтөлдөг эсэх 169

Д.Нацагдоржийн тэмдэгтний болзол хангасан хүүхдийн тоо 3

Бүтэн өнчин 6

хагас өнчин 8

хөгжлийн бэрхшээлтэй 6

Бичсэн Super User

Нэг цэг

2016 онд ил тод байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөө

Төрийн байгууллагуудын хэмжээнд шударга ёс ил тод байдлыг хангах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын 2016 оны төлөвлөгөөг эндээс үзнэ үү.

Зар мэдээ

Газар эзэмших, ашиглах нээлттэй дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна

дуудлаг худалдааны хэлбэр -нээлттэй 

дэнчингийн хэмжээ, дэнчин тушаах дансны дугаар - газрын үнийн 10% дэлгэрэнгүйг 

Тендэр төсөл

гудамж, талбайн гэрэлтүүлэгийн нээлттэй тендерийн зар

ЗДТГ-ын орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр сумын төв, гудамж хорооллуудад гэрэлтүүлэг суурилуулахаар 19,5 сая төгрөгийн нээлттэй тендер зарлаж байна. Оролцох хүсэлтэй иргэдийн бүлэг ЗДТГ, ЗДОрлогч Б.Төрбаттай уулзна уу. 2017.03.29

Өргөдөл гомдол

ЦЭЭЛ СУМЫН ЗДТГ-Т 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦЭЭЛ СУМЫН  ЗДТГ-Т 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Style Setting

Fonts

Direction