зарим газар нутгийн орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай

сумын Засаг дарга М.Ганбатын өргөн мэдүүлсэнээр Оргилын 1 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт буй өрөлийн мод, гүйлс мод ургадаг "Хөшиг" уулын өврийн 139 га газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авсныг хавсралт зургийн дагуу 1 дүээр, түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт газруудын тусгай хамгаалалтад авсан нэрсий жагсаалтыг 2 дугаар, тусгай хамгаалалттай газрын орчны бүсийн хамгаалалтын горимыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. дэлгэрэнгүйг 

Бичсэн Super User