• 88676707
  • tseel_sum@yahoo.com
МАНАЙ СУМАНД "ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ" 3 ӨДӨР АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах хууль, тогтоомж, бодлого, шийдвэр, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, сумдын мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүний бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор “Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль”-ийг манай суманд зохион байгуулаа. 
Тус сургалтыг аймгийн Онцгой байдлын газар, Эрүүл мэндийн газар, Мал эмнэлгийн газар, аймгийн Улаанзагалмайн хороо хамтран зохион байгуулж байна.

2022-11-11 00:00:00