• 88676707
  • tseel_sum@yahoo.com
Цэцэрлэг
Ахлах бүлгийн сурагчиддаа сургал зохион байгууллаа.

Ахлах бүлгийн сурагчиддаа Газар хөдлөлтийн үед өөрийгөө хэрхэн аврах аюулгүй байлгах талаар хичээл сургалт зохион байгууллаа....

2022-04-05 11:54:40

Дэлгэрэнгүй..