• 88676707
  • tseel_sum@yahoo.com
Тухайн жилийн төсөв
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийн сар улиралын хуваарийг тодотгон батлах тухай

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийн сар улиралын хуваарийг тодотгон батлах тухай...

2023-11-07 11:26:35

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн сар улиралын хуваарь тодотгон батлах тухай

Сумын Засаг даргын 2023 оны 08 дугаар сарын 09-ны А/143 тоот Төсвийн сар улиралын хуваарь тодотгон батлах тухай захирамж...

2023-08-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны төсөв тодотгон батлах тухай

...

2021-11-02 09:54:03

Дэлгэрэнгүй..