• 88676707
  • tseel_sum@yahoo.com
Сүүл буга 4-р баг
Сүүл буга багийн нутаг дэвсгэр дээр шүлхий батлагдлаа

Сүүл буга багийн нутаг дэвсгэр дээр малын гоц халдварт шүлхий өвчин бүртгэгдэж багийн дарга иргэддээ зөвлөмж сэрэмжлүүлэг тарааж ажиллалаа....

2021-11-01 18:04:14

Дэлгэрэнгүй..