• 88676707
  • tseel_sum@yahoo.com
Авлига
Удахгүй ОЛОН УЛСЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ӨДӨР (XII/09) тохиох гэж байна.

Удахгүй ОЛОН УЛСЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ӨДӨР (XII/09) тохиох гэж байна. Энэхүү өдрөөр төр, хувийн хэвшил, ОЛОН НИЙТ, ЗАЛУУЧУУД зэрэг нийгмийн төлөөллийн авлигатай тэмцэх идэвх оролцоо, эрх үүргийг сануулах ЗОРИЛГОтой билээ. А...

2022-11-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хууль

...

2021-11-01 15:29:17

Дэлгэрэнгүй..
Төлөвлөгөө батлах тухай захирамж

...

2021-11-01 15:26:21

Дэлгэрэнгүй..