• 88676707
  • tseel_sum@yahoo.com
Тогтоол, захирамж
журам батлах тухай

Сумын бэлчээр хамгаалалт, отор нүүдлийг зохицуулах журам...

2023-11-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумын засаг даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 09ны А/155 тоот "Ажил эрчимжүүлэх аян өрнүүлэх тухай" захирамжийг та бүхэндээ хүргэж байна.

Сумын засаг даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 09ны А/155 тоот "Ажил эрчимжүүлэх аян өрнүүлэх тухай" захирамжийг та бүхэндээ хүргэж байна. Уг захиарамжийн хүрээнд Татварын орлогыг бүрдүүлэх 45 хоногийн ...

2023-10-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумын засаг даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 09ны А/155 тоот "Ажил эрчимжүүлэх аян өрнүүлэх тухай" захирамжийг та бүхэндээ хүргэж байна

Сумын засаг даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 09ны А/155 тоот "Ажил эрчимжүүлэх аян өрнүүлэх тухай" захирамжийг та бүхэндээ хүргэж байна. Уг захиарамжийн хүрээнд Татварын орлогыг бүрдүүлэх 45 хоногийн ...

2023-10-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумын баяр наадам зохион байгуулж тэмдэглэх тухай засаг даргын 2023 оны 06-р сарын 26-ны А/127 дугаар захирамжийг хүргэж байна.

Сумын баяр наадам зохион байгуулж тэмдэглэх тухай засаг даргын 2023 оны 06-р сарын 26-ны А/127 дугаар захирамжийг хүргэж байна....

2023-06-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өвлийн цагийн хуваарьт шилжүүлэх тухай

...

2022-11-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах, хяналт тавих тухай

...

2022-09-05 11:30:22

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

...

2022-03-29 10:11:47

Дэлгэрэнгүй..
Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай

Манай суманд малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсан тул Сумын Засаг даргын 2021. 10. 12ны а/163 тоот Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай захирамжийг та бүхэндээ хүргэж байна. Иймд малчид та бүхэн дээрх захирамжийн дагуу ...

2021-10-14 16:06:25

Дэлгэрэнгүй..
Цагийн хязгаарлалтанд өөрчлөлт оруулах тухай

...

2021-10-04 17:02:12

Дэлгэрэнгүй..
Цагийн хязгаарлалтанд өөрчлөлт оруулах тухай

...

2021-10-04 17:01:28

Дэлгэрэнгүй..