• 88676707
  • tseel_sum@yahoo.com
Төсөв
Зээлийн санхүүжилт олгох тухай

Сумын Зассаг даргын 2023 оны 0 4 сарын 25 ны Зээлийн санхүүжилт олгох тухай захирамжийг хүргэж байна. ...

2023-04-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хоршоо хөгжүүлэх сангийн тухай

...

2022-11-21 11:17:29

Дэлгэрэнгүй..