• 88676707
  • tseel_sum@yahoo.com
Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургалтаар иргэдэд объектын гал түймэр болон анхны тусламжийн үзүүлэх сургалт зохион байгууллаа.