• 88676707
  • tseel_sum@yahoo.com
Аймаг
Аймгийн хөрөнгө оруулалтын 80 сая төгрөгөөр дулааны төвлөрсөн халаалтын шугам сүлжээний ажил эхэллээ. Гүйцэтгэгч компани: Алтан сэвсүүл ХХК

Аймгийн хөрөнгө оруулалтын 80 сая төгрөгөөр дулааны төвлөрсөн халаалтын шугам сүлжээний ажил эхэллээ. Гүйцэтгэгч компани: Алтан сэвсүүл ХХК...

2022-05-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Талын хайрхан 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэр дээр гүн өрмийн ундны худаг гаргах ажил эхэллээ.

Талын хайрхан 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэр дээр "Аймгийн хөрөнгө оруулалт"-аар гүн өрмийн ундны худаг гаргах ажил эхэллээ....

2021-09-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..